ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,15:14  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายเวทินทร์ เฉวียงหงส์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,15:11  อ่าน 295 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมPaint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯไม่กำหนดช่วงชั้น ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาวาดี วุฒิมานพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,15:01  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : พวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:44  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : พวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:41  อ่าน 307 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : พวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:37  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : พวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:33  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : พวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:26  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชฏารัตน์ ชิวหากาญจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:21  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการฟัง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชฏารัตน์ ชิวหากาญจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:18  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..