ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ก.ย. 55 ถึง 07 ก.ย. 55 ขอเชิญร่วมงานวันมัธยมศึกษาประจำปี 2555 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จัดกิจกรรมวันวิชาการงานมัธยมศึกษาประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน  2555 นี้ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมชมผลงานนักเรียนทางด้านวิชาการ  ด้านอาชีพ และด้านความสามารถด้านอื่น ๆ อันหลากหลาย และร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานชาวมัธยมในครั้งนี้   โรงเรียนบ้านเกาะวิทยาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธิตอาชีพสุดฮิต  อาหารขึ้นชื่อของ ชาวพรหมคีรี  ขอเชิญแวะชิมนะคะ
นักเรียนที่เข้าชมนิทรรศการและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
31 พ.ค. 55 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 พ.ค. 55 เริ่มเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
15 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนใหม่
ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนใหม่
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔
นักเรียนที่สอบไม่ผ่านยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑
14 พ.ค. 55 นักเรียนเก่าลงทะเบียนและรับตารางเรียน
11 พ.ค. 55 ประชุมบุคลากรจัดทำSAR
10 พ.ค. 55 ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม
30 เม.ย. 55 ถึง 03 พ.ค. 55 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบ๒
16 เม.ย. 55 ถึง 27 เม.ย. 55 นักเรียนชั้น ม.๑ เรียนปรับพื้นฐาน
03 เม.ย. 55 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
30 มี.ค. 55 นักเรียน ม.๓ ม.๖ รับ ปพ.๑