ครูบรรณารักษ์

นางอิงอร นาคศูนย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0898685868
อีเมล์ : Yingingon2514@gmail.com