กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 087
อีเมล์ : puangtip2020@gmail.com

นางธชษภร วุฒิมานพ
ครู คศ.3