กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0872681094
อีเมล์ : puangtip2020@gmail.com

นางธชษภร วุฒิมานพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1