ครูธุรการ

นายณัฏฐ์ภเสฐ ควรรำพึง
ธุรการโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0952633891
อีเมล์ : Natpaseth@gmail.com