กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอิงอร นาคศูนย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0898685868

นางสาวชฏารัตน์ ชิวหากาญจน์
ข้าราชการบำนาญ
เบอร์โทร : 0817871635