กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมุนิด แสงศรี
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0808790886