ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมุนิด แสงสี
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ