สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา

 

บ้านหลังคาทรงไทย วัด ล้อเกวียน รวงข้าว

บ้านหลังคาทรงไทย  หมายถึง สถานที่อยู่ของนักเรียน ผู้ปกครอง พ่อแม่ และญาติ

วัด หมายถึง สถานที่กล่อมเกลาจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบ

ล้อเกวียน หมายถึง การเคลื่อนไหวตลอดเวลาเปรียบเหมือนการศึกษาที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

รวงข้าว หมายถึง การนอบน้อมถ่อมตน การให้ความเคารพ


ศูนย์รวมจิตใจ          : หอพระพุทธรูป

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นอินทนิล

สีประจำโรงเรียน        : ม่วง - ขาว

อักษรย่อโรงเรียน       : บ.ก.

เอกลักษณ์    :  โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น

อัตลักษณ์     :  รับผิดชอบ มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม