กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพัชรี ภูนฤมิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0895875066