ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : นายจักรีวงษ์ พงศาปาน นางสาวณัฐกานต์ วิมลมาศ นายอุเทน อาทิตย์ลับ
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,15:13   อ่าน 414 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภัทรวุธ พฤกษภักดิ์ เด็กชายรัตนพงศ์ ทองใบใหญ่ เด็กชายสหรัฐ สีนะ
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,15:09   อ่าน 552 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมPaint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯไม่กำหนดช่วงชั้น ระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : นายนนทวัช มูณีรัตน์ เด็กหญิงสุชานันท์ บุญฤทธิ์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,15:00   อ่าน 333 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : นายจีรศักดิ์ บุญขวัญ เด็กชายศรชาติ เลกากาญจน์ เด็กชายณัฐวัตร จันทเลข เด็กชายพัชรพล พาหุบุตร เด็กชายว
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:43   อ่าน 345 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิขรินทร์ ถาพรพันธ์ เด็กชายพัชรพล สุทธิพันธ์ เด็กชายวรเทพ กังสุกุล เด็กชายอัครชัย พันธรักษ์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:39   อ่าน 379 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิขรินทร์ ถาพรพันธ์ เด็กชายพัชรพล สุทธิพันธ์ เด็กชายวรเทพ กังสุกุล เด็กชายอัครชัย พันธรักษ์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:35   อ่าน 341 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : นายจีรศักดิ์ บุญขวัญ เด็กชายศรชาติ เลกากาญจน์ เด็กชายณัฐวัตร จันทเลข เด็กชายพัชรพล พาหุบุตร เด็กชายว
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:31   อ่าน 346 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : นายจีรศักดิ์ บุญขวัญ เด็กชายศรชาติ เลกากาญจน์ เด็กชายสิขรินทร์ ถาพรพันธ์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:24   อ่าน 417 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุนิสา สุทธิพันธิ์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:20   อ่าน 371 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการฟัง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกรกมล จุฬากาญจน์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:17   อ่าน 353 ครั้ง