ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดสอบคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยประชุมผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 มีผู้สมัครจำนวน 23 คน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับ 1 คือ นายศิขรินทร์ ควรรำพึง
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2563,17:21   อ่าน 692 ครั้ง