ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 27 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,19:12   อ่าน 1067 ครั้ง