รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
ม.5   ตำบลอินคีรี  อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
เบอร์โทรศัพท์ 075765239 เบอร์แฟกส์ 075765239
Email : kanpida44@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :