ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแผนงานโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา (อ่าน 342) 01 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ที่ 003/2561 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 596) 15 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ที่ 002/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั (อ่าน 555) 13 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 644) 02 พ.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ) ครูธนารัตน์ พูนพิพัฒน์ (อ่าน 1111) 12 มี.ค. 58
ค่ายวิชาการและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกาะสมุย (อ่าน 830) 07 ม.ค. 58
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยาเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต (อ่าน 577) 07 ม.ค. 58
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัส ศ21101 วิชา ทัศนศิลป์ 1 ของนักเร (อ่าน 845) 03 พ.ย. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูป รหัสวิชา ส2 (อ่าน 630) 10 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง นาฏศิลป์และละครกับวัฒนธรรม รายวิชานาฏศิลป์ (อ่าน 1316) 10 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ) ครูอิงอร นาคศูนย์ (อ่าน 1141) 26 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพัชรี ภูนฤมิต (อ่าน 1179) 18 มิ.ย. 57
แจ้งเลื่อนการจัดงานครบรอบ 20 ปี และการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล (อ่าน 653) 28 พ.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 633) 13 พ.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 756) 20 ก.พ. 57
ขอเชิญร่วมแบ่งปัน "ของขวัญให้น้อง ปี 2" (อ่าน 630) 26 ธ.ค. 56
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่้า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2557 (อ่าน 1190) 26 ธ.ค. 56
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ (อ่าน 685) 30 ต.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา (อ่าน 755) 30 ต.ค. 56
นโยบายการบริหารโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิท นางกิ่งขวัญ สุขสงวน (อ่าน 1112) 21 มี.ค. 56
แบบฟอร์มการเขียนแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2556 (อ่าน 1294) 21 มี.ค. 56
โครงการปี54 (อ่าน 903) 09 มิ.ย. 55
ของฝากจากงานแผนฯโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา (อ่าน 862) 09 มิ.ย. 55
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ผ่านการรับรองโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำอำเภอ (อ่าน 1038) 13 มี.ค. 55
วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ดร.อัญชลี เกศสุริยง จะมาเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 918) 06 มี.ค. 55
กำหนดวันปิจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1120) 29 ก.พ. 55
ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองโรงเรียนในฝัน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ (อ่าน 1322) 29 ก.พ. 55