ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อ้างถึง ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ที่ ๐๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ลงวันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เปลี่ยนจาก การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
เป็น  สมัครทาง E-Mail :  bkaowit@hotmail.com พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามวันในประกาศ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.banko.ac.th/ 
เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และเป็นการป้องกันการเสี่ยงต่อเชื้อ โควิด 19 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,17:41   อ่าน 3875 ครั้ง