ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา “แบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา “แบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,08:02   อ่าน 13 ครั้ง