ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ณ วัดโทธรรมวนาราม ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,18:10   อ่าน 164 ครั้ง