ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา13.30 - 16.30 น. โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ นิเทศทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยใช้โปรแกรม Google Meet  
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,12:03   อ่าน 365 ครั้ง