ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปุ๋ยหมักใบไม้
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา จัดทำโครงการปุ๋ยหมักใบไม้ เนื่องจากบริเวณสวนป่าของโรงเรียนมีต้นยางนาจำนวนหลายต้น ซึ่งบอใบไม้ร่วงทับถมทำให้พื้นที่รกด้วยใบไม้และไร้ประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงได้คิดโครงการให้ใบไม้ทุกใบมีคุณค่าจึงได้จัดทำโครงการปุ๋ยหมักใบไม้ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้ปุ๋ยหมักใบไม้จะเกิดประโยชน์และไม่ทำลายธาตุอาหารในดิน ใช้ใส่ต้นไม้ที่นักเรียนปลูกไว้หลายชนิด เช่น ปาล์มน้ำมัน มะม่วงหิมพานต์ มะม่วงเบา กล้วย หมาก พืชผักสวนครัว เป็นต้น
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,15:46   อ่าน 662 ครั้ง