ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.เขต 12
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา รับการตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดย นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ ศึกษานิเทศน์ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,13:46   อ่าน 35 ครั้ง