ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ส.อ.อาทิตย์ คันธิก (ชาย)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
อีเมล์ : foryou_chay@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=450175
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กรมทหารราบที่ 15
ตำแหน่ง : พลยิง จรวดต่อสู้รถถัง กองร้อยเครื่องยิงหนัก
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ก.ย. 2556,10:35 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.221.216


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล