ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เบญจวรรณ แซ่หวั่น (จุ๊บแจง)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 1
อีเมล์ : alone.janghaha@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : PNW PLUSS
ตำแหน่ง : พนักงาน Exchange
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ก.ย. 2556,13:24 น.   หมายเลขไอพี : 115.67.69.151


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล