ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ส.อ.อำพล เสนธะระนารถ (ดิน)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 8
อีเมล์ : trex700@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กรมทหารพรานที่49
ตำแหน่ง : ผู้บังคับชุดปฎิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ร้อย ทพ.4911 ม.1ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ก.ค. 2556,10:46 น.   หมายเลขไอพี : 110.49.232.147


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล