ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ชัชพิสิฐ จันทร์ศรี (ดุลย์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : -
อีเมล์ : chatphisit120568@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Chevron (Thailand ) สำรวจและผลิต
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคปิโตรเลียม
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อ่าวไทย ( แหล่งไพลิน)

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ม.ค. 2556,14:59 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.37.66


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล